Programa

PROGRAMA 2015

 

PRESENTACIÓ

 

Ser Alcalde del teu poble és una gran responsabilitat i va de la mà de compromís i actitud de treball. Sóc conscient del que assumeixo i ho faig content perquè estic acompanyat d’un gran equip de persones amb la mateixa voluntat de servei i il·lusió.

 

Som un grup de dones i homes implicades i compromeses amb el nostre municipi. Som persones de diferents edats i procedències, persones que fa anys que formen part de l’equip d’ERC i persones que només fa un any que participen del projecte. Persones joves i persones més grans. El que ens uneix és l’energia i les ganes de fer que Sant Gregori faci un pas més.

 

Sant Gregori  és un municipi amb moltes potencialitats. És una realitat que després de 30 anys tenim un municipi millor, però en aquests moments hi ha el perill de caure en l’anar fent, del qui dies passa anys empeny. També és evident que en el fet d’estar millor hi hem intervingut tots. Ara bé, no volem continuar vivint de rendes i basar-nos en els èxits del passat, perquè el que està en joc és el Sant Gregori que volem per d’aquí a uns anys i sobretot per als nostres fills i néts.

 

Escoltarem a tothom i tindrem en compte totes les opinions. Arribarem a tots els racons i ens comprometem a treballar amb tothom i per a tothom, perquè un poble no  és fa només des dels ajuntaments i equips de governs, sinó també des de les nostres associacions, empreses, comerços, escoles…

 

Volem fer de Sant Gregori un municipi:

 

Verd: sostenible, obert a la natura i amb possibilitat de mobilitat segura tant a peu com en bicicleta.

Actiu: facilitarem la vida als emprenedors, sobretot als joves que vulguin obrir-se camí, donarem suport a les entitats del municipi, ajudarem el comerç i potenciarem la cultura.

Acollidor: on hi hagi activitats per a tothom, amb espais de trobada i coneixença. Volem un poble que convidi a la participació i que ens faci sentir que en formem part, que estem a casa nostra.

 

Teniu a les mans doncs un programa de 10 compromisos i 124 accions de govern per FER BATEGAR EL NOSTRE POBLE!

 

Per fer aquest pas més i emprendre el camí d’un futur encara millor us demanem que feu confiança en la nostra candidatura i ens confieu el vostre vot el proper 24 de maig.

 

Vota la nostra candidatura.

 

Josep Vidal (Signatura)

 

 

10 COMPROMISOS PER FER BATEGAR EL NOSTRE  POBLE!

 1. Amb Sant Gregori. Compromís d’un govern millor, més amable, més eficaç, més transparent i més dedicat a la gent.

 

2. Amb el futur. Un equip de persones dinàmiques, capacitades i amb il·lusió per fer de Sant Gregori un poble que no s’adormi, obert a la natura, actiu i acollidor.

 3. Amb l’Educació. Compromís d’apostar pel nostre futur i en la cohesió social estimant les escoles i tenint un paper molt actiu.

 4. Amb la Cultura. Compromís perquè sigui l’eix vertebrador de la nostra vida en comunitat, reforçant els valors que l’acompanyen i potenciant l’accés per a tothom.

 5. Amb l’esport i la qualitat de vida. Compromís per millorar els equipaments esportius i per portar a terme activitats i accions que donin resposta en tots els entorns i etapes de la vida.

 6. Amb la gent gran. Compromís per aprofitar al seva experiència per enriquir el nostre municipi, fent que siguin presents i puguin participar en tots els àmbits del nostre poble.

 7. Amb la gent jove. Compromís per fer un poble dinàmic i fer que els joves puguin participar i tinguin espais propis, comptant amb la seva opinió.

 8. Amb el comerç i els emprenedors. Compromís de promoure l’emprenedoria, el pensament creatiu, la innovació i el comerç per fer un poble actiu i dinàmic.

 9. Amb l’entorn. Compromís de fer un poble amable amb les persones, on s’enllaci el nucli urbà amb el nostre entorn natural, protegint-lo i conservant-lo.

 10. Amb Catalunya. Compromís amb el futur de la nació, contribuint a reforçar la nostra identitat, la nostra llengua i la nostra cultura i recolzant el procés d’independència.

 

EL NOSTRE PROGRAMA

LA TRANSPARÈNCIA I LA PARTICIPACIÓ

 

Serem ambiciosos perquè tothom hi pugui dir la seva i potenciarem els grups de ciutadania participativa. Per tot això, proposem:

 

 1. Potenciar la figura del delegat com a nexe entre l’equip de govern i els diferents col·lectius.
 2. Millorar la participació i la difusió d’informació i activitats a través de les noves tecnologies
 3. Impulsar els mitjans de comunicació – ràdio, revista municipal, web, butlletí – perquè siguin la finestra de la vida del nostre municipi.
 4. Impulsar que Radio Sant Gregori  arribi a tota la Vall del Llémena.
 5. Fer balanços públics de l’acció de govern al final de cada any de la legislatura.

 

SANT GREGORI ACOLLIDOR

EDUCACIÓ

Un poble que aposta pel futur i creu en la cohesió social estima les seves escoles . Volem tenir un paper molt més actiu del que l’Ajuntament ha tingut fins ara  en la planificació educativa, i tenir en compte tots els agents implicats. Proposem:

 

 1. Fer una aula de formació d’adults  que permeti la formació a distància.
 2. Potenciar les activitats educatives dels infants de 0-3 anys.
 3. Ampliar les activitats incloses en el carnet jove del municipi.
 4. Organitzar un espai de les arts per al desenvolupament de tallers, activitats i cursos.
 5. Donar suport específic a les AMPA.
 6. Promoure la creació d’espais i tallers de suport a les famílies.
 7. Vetllar perquè la gestió del menjador escolar es faci amb criteris de qualitat, que inclogui productes de proximitat, tot potenciant les empreses i els treballadors del poble.
 8. Ampliar el suport al projecte de reutilització de llibres de text promogut per les AMPA de l’Escola i l’Institut.
 9. Treballar perquè el Departament d’Ensenyament iniciï la construcció de l’institut en el terreny on està previst.

CULTURA

Farem de la cultura un eix vertebrador de la vida en comunitat del municipi.  Reforçarem els valors que l’acompanyen, i en potenciarem la facilitat d’accés per a tothom. Les nostres propostes són:

 

 1. Obrir un espai ludoteca dirigit infants de 0 a 6 anys a la nova Biblioteca.
 2. Oferir espais d’estudi i de reforç escolar a nens i nenes de 6 a 14 anys amb remuneracióper als joves universitaris del municipi que hi vulguin col·laborar.
 3. Obrir la Biblioteca Miquel Martí i Pol en horari de matí.
 4. Dinamitzar un club de lectura infantil i juvenil.
 5. Impulsar totes les iniciatives de caire cultural de tots els pobles del municipi.
 6. Adequar l’antiga biblioteca com a espai d’entitats.
 7. Millorar el centre cívic com a espai de tallers i formació.

SALUT i  ACCIÓ SOCIAL

Al nostre poble la millora de la salut cal centrar-la en l’increment de la qualitat de vida i en la promoció d’hàbits saludables. Portarem a terme activitats i accions que donin resposta en tots els entorns i etapes de la vida. Les nostres accions seran:

 

 1. Vetllar perquè el consultori local estigui dotat de recursos suficients.
 2. Demanar l’ampliació d’horaris dels metges al nostre consultori.
 3. Treballar per a una millora de la salut pública que faci més èmfasi en la qualitat de l’aigua i en el control de plagues com el  mosquit tigre.
 4. Suport a la tasca d’El rebost del Llémena
 5. Garantir la intervenció d’educadors socials, especialment en les franges d’hores no lectives.
 6. Potenciar el servei d’ajut a domicili i de teleassistència, rebaixant el cost als usuaris.
 7. Informar, educar i capacitar a les persones per poder tenir cura de la seva salut.
 8. Potenciar els serveis que es puguin oferir a domicili al col·lectiu de gent gran amb més risc.

GENT GRAN

Les persones grans, amb la seva experiència, enriqueixen la construcció social del nostre municipi. Potenciarem la seva presència i participació a l’hora de fomentar espais i activitats per a totes les edats. Per tot això ens comprometem a:

 

 1. Potenciar la figura del delegat de la Gent Gran.
 2. Impulsar espais de participació i de reunió per a les persones prejubilades i jubilades.
 3. Donar suport a les activitats promogudes pel Casal de la Gent Gran “Sant Grau”.
 4. Fer un sistema de transport adaptat per a la gent gran amb dificultats de mobilitat.
 5. Promocionar un programa d’intercanvi entre gent gran i joves.
 6. Actuar especialment per a les persones més grans de 70 anys, per tal de donar suport a les seves necessitats de salut.

JOVENTUT

Un poble per ser dinàmic necessita que els seus joves hi participin i tinguin espais propis i de convivència amb altres col·lectius. Els joves del nostre municipi són diversos i amb afinitats diferents i per tant cal tenir com punt principal la seva opinió i garantir la seva participació. Per això ens comprometem a:

 

 1. Crear un Ateneu Popular,  cultural, lúdic i formatiu per als joves i obert a tothom.
 2. Obrir la Biblioteca en horari de vespres per als estudiants universitaris.
 3. Reduir el cost del transport públic per als joves.
 4. Promoure una borsa de conductors per a compartir viatges.
 5. Reforçar l’Espai el Bolet per als joves de 12 a 16 anys.
 6. Adequar el Sindicat com a espai sociocultural.

COOPERACIÓ

 1. Elaborar el Pla director Municipal de Cooperació
 2. Seguir i avaluar els projectes que es financen des de Sant Gregori.

SANT GREGORI ACTIU

ECONOMIA I HISENDA

 

Serem rigorosos i evitarem gravar en excés els ciutadans. Mantindrem l’equilibri entre les despeses i els ingressos i durem a terme els projectes d’inversió adequats a les nostres possibilitats. Les nostres accions seran:

 

 1. Contenir la pressió fiscal dins d’uns límits raonables i amb una clara vocació dirigida a destinar els diners que no es gasten a reduir els impostos.
 2. Introduir mecanismes que reparteixin la càrrega fiscal dels impostos municipals en funció de la capacitat econòmica i de pagament.
 3. Facilitar la transmissió familiar de l’activitat empresarial.
 4. Fer bonificacions en les següents taxes:

 

Bonificacions de l’Ordenança fiscal Reguladora de l’impost sobre béns immobles per a:

  • Emprenedors amb un empresa/negoci de menys de 5 anys
  • Autònoms i petits empresaris amb un màxim de 5 treballadors/es
  • Famílies amb aturats des de fa més de 6 mesos
  • Famílies nombroses amb ingressos inferiors a 40.0000€/any
  • Famílies monoparentals amb ingressos inferiors a 18.000€/any

 

 • Famílies que tenen persones amb alta discapacitat i dependents al seu càrrec

 

 

Bonificacions de la Taxa per llicència d’obertura d’establiments per a:

  • Emprenedors amb una empresa/negoci de menys de 5 anys

 

 • Autònoms i petits empresaris que vulguin instal·lar-se o diversificar, de menys de 5 treballadors.

 

 

Bonificacions de la taxa pel Servei de Clavegueram i Servei de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids per a:

  • Autònoms i petits empresaris amb un màxim de 4/5 treballadors/es
  • Famílies amb aturats des de fa més de 6 mesos
  • Famílies nombroses amb ingressos inferiors a 40.0000€/any
  • Famílies monoparentals amb ingressos inferiors a 18.000€/any
  • Famílies que tenen persones amb discapacitat o dependents al seu càrrec

 

 • Persones jubilades amb ingressos de menys de 10.000€ /any

 

 

Bonificacions en el Preu públic escola bressol i menjador per a:

 • Persones amb un contracte laboral de menys d’un any
 • Persones amb un contracte laboral a temps parcial
 • Famílies nombroses amb ingressos inferiors a 40.000€/any
 • Famílies monoparentals amb ingressos inferiors a 18.000€/any

TREBALLADORS/ES PÚBLICS

El treballadors i les treballadores de l’administració pública són un element clau per al bon funcionament del nostre Ajuntament. Cal valorar la seva tasca i potenciar el seu desenvolupament professional. Per això proposem:

 

 1. Avaluar les condicions laborals dels treballadors de l’ajuntament i proposar millores salarials, tot prioritzant els sous més baixos.
 2. Impulsar l’accés dels treballadors públics a la formació continuada finançada parcialment pel consistori, com a inversió en la millora del principal actiu dels ajuntaments, els seus treballadors.
 3. Potenciar la transparència en la contractació, promoció i gestió dels treballadors públics.

EMPRENEDORIA, EMPRESA I OCUPACIÓ

Per ajudar a la millora de l’economia, avui és imprescindible promoure la cultura de l’emprenedoria, de l’esforç, del pensament creatiu, la innovació i el coneixement. Per això, volem un poble actiu i dinàmic, que valori el potencial de les persones amb iniciatives per a l’economia local. Per això ens comprometem a:

 

 1. Promoure l’esperit emprenedor i la creativitat en els centres escolars i en la ciutadania en general.
 2. Elaborar un pla estratègic de 5 anys per al desenvolupament industrial dels polígons del municipi que permeti la implementació de noves empreses.
 3. Crear una borsa de persones amb formació especialitzada que puguin fer de cuidadores d’infants i de gent gran.
 4. Promoure la inserció laboral en el sector agrari i estudiar la possibilitat de promoure una escola de formació agrària.
 5. Promoure el voluntariat entre sèniors prejubilats i jubilats, amb bagatge professional, per fer tutories per a persones emprenedores i recercadores de treball.
 6. Implementar una Oficina de promoció econòmica i de treball municipal.
 7. Establir canals perinformar i assessorar les persones que vulguin crear petites empreses i les que vulguin fer autoocupació..
 8. Establir i potenciar una comunicació directa amb les principals empreses del municipi, a fi d’informar i assessorar sobre finançament i subvencions d’altres administracions.
 9. Mantenir els polígons industrials i comercials (enllumenat, voreres, vials, senyalitzacions,…).
 10. Incentivar i facilitar la incorporació de les empreses a les noves tecnologies.
 11. Crear el club de la feina, destinat als demandants d’ocupació.

FOMENT  D’INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS PER  A  LA CONNEXIÓ CIUTADANA

 1. Elaborar un pla per garantir la cobertura de telefonia mòbil al màxim de llars possibles.
 2. Promoure les xarxes gratuïtes de WiFi a tot el municipi i lluitar perquè arribi la fibra òptica al nucli urbà de Sant Gregori.
 3. Fomentar la col·laboració ciutadana mitjançant l’obertura de nous canals de comunicació que permetin connectar amb els ciutadans ràpidament.

COMERÇ

Promourem a Sant Gregori un model comercial arrelat, modern i dinàmic, com a peça essencial per a la cohesió social, la coherència urbanística, la identitat i l’atractiu del nostre municipi. Les nostres accions seran:

 

 1. Continuar potenciant l’associacionisme comercial, impulsant l’Associació de Comerciants i Empresaris de Sant Gregori – Vall de Llémena.
 2. Fer costat al comerç local, atendre les seves demandes i incentivar la seva promoció i difusió com a eix proper, de confiança i de dinamització del municipi.
 3. Ampliar espais de diàleg i col·laboració amb les entitats de comerciants dels municipis per generar noves accions d’actuació conjuntes.
 4. Crear la targeta comerç per afavorir les compres al nostre municipi. oferint descomptes en serveis i activitats de l’ajuntament.
 5. Impulsar el Mercat municipal afavorint que vinguin noves parades i promoure mercat popular.
 6. Facilitar i agilitzar el tràmits administratius per obertura de comerços.

TURISME i HISTÒRIA

Entenem el turisme com una activitat econòmica i com un fet cultural que promou la interrelació de persones de diferents bagatges i que ens permet mostrar la nostra manera de ser al món. Hem de tenir clar quins són els nostres atractius, i atesa la importància que té en aquest aspecte l’entorn natural de tota la Vall, apostem per un treball conjunt a través de la Mancomunitat de Municipis.

 

Per això proposem:

 

 1. Potenciar la marca Vall del Llémena com un entorn especialment destinat al Turisme Creatiu.
 2. Potenciar la promoció del municipi com una conjunció de valors econòmics, socials, culturals i de lleure.
 3. Senyalitzar totes les masies del nostre municipi, per potenciar el llegat històric i cultural.
 4. Fer el manteniment i senyalització de camins públics, incidint especialment en la millora i recuperació de camins rurals tradicionals.
 5. Condicionar i millorar la plaça de la Sardana i els entorns per adaptar-la i fer-la més segura pels vianants, principalment per al mercat setmanal.
 6. Potenciar els artistes locals, així com les festes tradicionals i les fires culturals que ja se celebren al nostre municipi:
 7. La Festa Remença com a nexe històric,cultural i turístic de la Vall de Llémena.
 8. La Fira del Pa i la Xocolata com a catalitzador del petit comerç
 9. La Mostra de Teatre de petit format, que cal reactivar perquè serveixi com a referent i dinamitzador turístic del municipi.

SANT GREGORI VERD

Estimem la terra, per això no permetrem que es dugui a terme lavariant de Bescanó prevista, que malmetrà les ribes del Ter i continuarem la reivindicació en contra de la MAT..

MOURE’S, NATURALMENT

Farem un poble amable amb les persones i facilitarem que ens puguem moure també en bici i a peu. Enllaçarem el nucli urbà amb les rutes del nostre entorn natural. Les nostres actuacions seran:

 

 1. Crear la Xarxa de carril interurbana al nucli de Sant Gregori.
 2. Millorar l’enllaç del carri bici amb Girona a través del camí ral.
 3. Aprofundir en el manteniment, millora i senyalització de rutes i corriols.
 4. Construir la passera entre Sant Gregori i Bescanó per sobre el Ter.
 5. Posar un semàfor que enllaci el sector Ponent amb el sector de la Torre.
 6. Ampliar la línia de bus en freqüència (cada 30 min) i en llargada (fins al Pal de Canet).
 7. Ampliar les bonificacions per a l’ús del bus per als joves.
 8. Posar noves mesures per a la millora de la seguretat en mobilitat per als infants a l’entorn de l’escola i el pavelló.
 9. Estudiar la possibilitat de fer una zona de lleure amb brasa – tancada i només per ús per les entitats i col·lectius del poble.
 10. Intensificar l’aplicació de l’ordenança de convivència ciutadana i una millor presència del cos dels mossos d’esquadra per millorar la seguretat a tot el municipi.

ESPORT

Estarem al costat de les entitats i esportistes de Sant Gregori i seguirem millorant les instal·lacions esportives per donar cabuda i servei al conjunt de la població. Per això ens comprometem a:

 

 1. Dissenyar un pla de suport i dinamització de l’esport de lleure que contempli recursos, formació, intercanvi, etc. per aquelles persones que practiquen l’esport fora de l’àmbit federat.
 2. Millorar el pavelló municipal.
 3. Optimitzar els edificis de què podem disposar per a la pràctica esportiva.
 4. Convertir l’espai del camp de futbol, les pistes de tennis, la pineda i la piscina en una zona esportiva moderna i equipada.
 5. Posar gespa artificial al camp de futbol 7 (per a la mainada).
 6. Estudiar la possibilitat de cobrir la pista de basquet de l’institut, per a ús escolar i esportiu.
 7. Construir uns vestidors al costat de la pista de tennis.
 8. Proposar un sistema de política de subvencions transparent i participat per les entitats.
 9. Fer del Consell Esportiu Municipal l’espai de planificació, proposta i coordinació de l’activitat esportiva al nostre municipi.
 10. Millorar l’espai de vestuaris i lavabos de la piscina municipal.
 11. Donar suport a les activitats dels clubs i entitats esportives i treballar per a fer possible la optimització de tots els recursos esportius de la Vall.
 12. Estudiar la possibilitat de construir una pista municipal de pàdel.
 13. Implementar el Carnet de soci de l’esport a Sant Gregori.

SOSTENIBILITAT

En un entorn natural privilegiat, volem tenir un entorn urbà sostenible i respectuós amb el medi ambient. És per això que farem un pla local d’estalvi i eficiència energètica, per reduir despeses innecessàries i poc sostenibles en el nostre entorn. Les nostres accions seran:

 

 1. Reduir el consum energètic de l’enllumenat públic.
 2. Promoure l’estalvi en el consum d’aigua.
 3. Reduir punts de llum a l’Avinguda Girona, sense perdre ni confort ni seguretat.
 4. Afegir punts de llum en altres espais que ho necessiten.
 5. Impulsar un Pla específic per a l’augment del reciclatge i la reutilització.
 6. Posar en marxa d’un punt de càrrega elèctrica per a cotxes.
 7. Bonificar l’impost de circulació als vehicles que consumeixin energies renovables.
 8. Reduir la contaminació acústica als nostres carrers.

MEDI AMBIENT I PAGESIA

El nostre entorn natural és important i cal tenir present que la pagesia és qui en fala custòdia i el manteniment. És per això que la promoció de la pagesia serà un element clau, que caldrà combinar amb la gestió dels boscos mitjançant un  Pla local de gestió forestal. Per això ens comprometem a:

 

 1. Impulsar, com a element important de la nostra economia, els suport als nostres pagesos en la millora de la seva tasca.
 2. Recolzar les associacions de caçadors per promoure una cacera responsable i reduir la presència dels senglars.
 3. Impulsar un estudi local de viabilitat d’una  central petita de biomassa per a producció de calor o mixta elèctrica/calor.
 4. Recuperar i mantenir els sistemes fluvials.
 5. Continuar amb el programa del Pla de Prevenció d’Incendis forestals conjuntament amb l’ADF.
 6. Continuar donant suport i impulsant l’ADF com element important del manteniment del nostre territori.

 

URBANISME I EQUIPAMENTS

La planificació urbanística és un element clarament millorable al nostre municipi. Tenim grans àrees sense urbanitzar que donen un aire deshabitat al nostre municipi. Treballarem per posar remei a aquesta situació.

 

Per això ens comprometem a:

 

 1. Intensificar la supressió de barreres arquitectòniques
 2. Portar un acurat manteniment i neteja de mobiliari urbà, àrees de joc, places i zones verdes, entre d’altres.
 3. Millorar l’asfaltat de les nostres carreteres on faci falta.
 4. Millorar i fer créixer la xarxa d’aigua potable i sanejament als diferents veïnats i nuclis del municipi.
 5. Fer un nou magatzem municipal adaptat a les necessitats reals del municipi.

JUNTS PER  LA VALL DEL LLÉMENA

 

Per tal d’aprofundir en una major col·laboració i coordinació entre tots els municipis de la Vall, els grups d’ERC – Acord Municipal ens hem posat d’acord en els següents punts:

 

 1. Promoure l’elaboració de la Carta del Paisatge de la Vall del Llémena, una eina de polítiques i estratègies lligades al paisatge per identificar els valors de la Vall i facilitar-ne la difusió i la gestió en conservació de la natura, agricultura, indústria, transport, cultura o turisme.

 

 1. Fer que la Mancomunitat de la Vall del Llémena funcioni com a cohesionador de la vida dels nostres municipis i que sigui entitat de gestió compartida de serveis bàsics per a tots els habitants de la Vall, especialment en àmbits com la cultura, la salut, l’educació, l’esport i el turisme.

 

 1. Desenvolupar un servei de transport públic adient a les necessitats dels veïns tenint en compte les diferents necessitats de cada municipi i gestionar-lo amb racionalitat.