DENUNCIEM manca de transparència de l’Ajuntament en negar-nos la informació sol·licitada en 3 ocasions!!

Esquerra Sant Gregori denuncia “manca de transparència” de l’Ajuntament en negar-los la informació sol·licitada en 3 ocasions

La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) ha estimat les 3 reclamacions que va interposar el grup municipal republicà a l’Ajuntament per vulneració del dret d’accés a la informació pública per part del consistori.

“La informació que vam demanar és necessària pels assumptes en els que estem treballant com a grup municipal a l’oposició. Ens vam veure obligats a formular les reclamacions davant la GAIP perquè entenem que la forma com ha procedit l’Ajuntament respon a una maniobra clara d’entorpiment de l’acció fiscalitzadora del nostre grup polític”, ha declarat la portaveu d’ERC Sant Gregori, Cristina Ribas.

Dijous, 29 de juliol de 2021

Esquerra Sant Gregori denuncia “manca de transparència” de l’equip de govern després que la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) hagi estimat les 3 reclamacions que va interposar el grup municipal republicà a l’Ajuntament per vulneració del dret d’accés a la informació pública per part del consistori.

La portaveu i regidora del grup municipal d’ERC, Cristina Ribas, ha informat que entre els mesos de gener i març d’enguany va sol·licitar informació relativa als resultats dels anàlisis de l’aigua destinada al consum humà del municipi de Sant Gregori on s’indiquen el nivell de nitrats, plaguicides, la duresa de l’aigua i altres paràmetres; còpia dels contractes subscrits amb les empreses que s’ocupen de la jardineria municipal; i informació sobre els recursos hídrics que s’utilitzen per la jardineria. “Cap de les tres sol·licituds d’informació va ser atesa per l’Ajuntament de Sant Gregori”, ha apuntat Ribas.

“La informació que vam demanar és necessària pels assumptes en els que estem treballant com a grup municipal a l’oposició. Ens vam veure obligats a formular les reclamacions davant la GAIP perquè entenem que la forma com ha procedit l’Ajuntament respon a una maniobra clara d’entorpiment de l’acció fiscalitzadora del nostre grup polític”, ha declarat la portaveu d’ERC Sant Gregori, Cristina Ribas.

La regidora d’Esquerra ha explicat que la GAIP va sol·licitar a l’Ajuntament de Sant Gregori un seguit de documentació que el consistori no va remetre, fet que a la GAIP ho ha qualificat de “manca de col·laboració de l’Administració.”

A més, aquest organisme reconeix el dret de la regidora a tenir accés a la informació sol·licitada i declara que “aquesta informació es troba en poder de l’Ajuntament i constitueix sens dubte una de les dades o informacions a què tenen dret tots els membres de l’Ajuntament, si les consideren necessàries per al desenvolupament de la seva funció, com és el cas. I no només això, sinó que si la informació sol·licitada ha de ser objecte de publicitat activa, amb més motiu ha de ser susceptible de ser objecte del dret d’accés a la informació pública.”

Esquerra Sant Gregori ha informat que malgrat s’ha requerit a l’Ajuntament per tal que lliuri la informació, a data d’avui encara no s’ha donat compliment a les resolucions; fins al punt que en els darrers dies la GAIP ha requerit formalment al consistori perquè compleixin les seves resolucions sota l’advertència que desatendre els requeriments de la GAIP està tipificat com una falta molt greu que pot donar lloc a l’exigència de responsabilitats. Si en els propers 10 dies l’Ajuntament no lliura la informació demanada, el Ple de la GAIP aprovarà un acord per incoar-li un procediment sancionador.

“No entenem què motiva a l’Ajuntament a seguir actuant amb tanta desídia que justifiqui assumir el risc d’enfrontar-se a un procediment sancionador”, ha afirmat la portaveu republicana. 

“La transparència a l’Ajuntament de Sant Gregori és una assignatura pendent i des de fa temps. Val recordar que el grup municipal d’ERC vam demanar que una vegada finalitzada la sessió del ple ordinari es permetés un torn de consultes per a la població amb l’objectiu d’afavorir la participació ciutadana, i l’equip de govern ho va rebutjar. També vam demanar que es retransmetessin els Plens en streaming, i l’equip de govern ho va rebutjar. En reiterades ocasions hem demanat que es convoqués la comissió de codi ètic, i després d’insistir-hi, per fi aquesta setmana hem aconseguit que es programi la primera reunió de la comissió del codi ètic pel setembre”, ha conclòs la regidora Cristina Ribas.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*
*
Website